O nas


Zgierskie Centrum Seniora powstało z myślą o stworzeniu wspólnej „ przestrzeni” dla seniorów z terenu naszego miasta. Projekt ten nie ogranicza się jedynie do Zgierskiej Karty Seniora. Ma on na celu integrację i aktywizację całego środowiska osób 60+.

W ramach Zgierskiego Centrum Seniora zaplanowana jest oferta społeczno – kulturalna, edukacyjna, profilaktyczna. Dzięki temu zgierski senior będzie miał możliwość rozwinięcia umiejętności takich jak : kreatywne spędzanie wolnego czasu, radzenie sobie w nowych sytuacjach, ustrzeganie się przed niebezpieczeństwami obecnego świata oraz dostosowanie się do niego.


Galeria - Nasze Centrum