DZIEŃ KOBIET W KLUBIE SENIORÓW "BORUTA" POŁĄCZONY Z OSTATKAMI 2019