Wyłącz preloader

Mobline miejsca spisowe - spis powszechny ludności

Zapraszamy do mobilnych miejsc spisowych na terenie miasta Zgierza w ramach trwającego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021
Na terenie Zgierza zorganizowane zostały mobilne miejsca spisowe, w których pracownicy Urzędu Statystycznego w Łodzi będą pomagali mieszkańcom Zgierza w dokonaniu spisu na miejscu w specjalnie przygotowanych punktach spisowych:
18 czerwca br. w godzinach 9:00 – 14:00 - siedziba Dziennego Domu Opieki "Senior-WIGOR", ul. Stefana Cezaka 12;
25 czerwca br. w godzinach 9:00 – 14:00 - siedziba Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Parzęczewska 21.
Serdecznie zapraszamy tych wszystkich, którzy jeszcze nie uczestniczyli w spisie. Jedna osoba może spisać wszystkich domowników posiadając ich numer PESEL.

Udostępnij:

Komentarze