Wyłącz preloader

NFZ oddz. Łódzki - ważne informacje w związku z koronawirusem (COVID-19)

Linki do kluczowych informacji, które powinien wiedzieć pacjent w związku z COVID-19. W razie potrzeby proszę o telefon.

 ​

1. Jak załatwić sprawę w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia: potwierdzić zlecenie na wyroby medyczne, dowiedzieć się nt. leczenia uzdrowiskowego, załatwić ubezpieczenie dobrowolne, wyrobić kartę EKUZ, zorganizować wnioski unijne, ubiegać się o zwrot kosztów za leczenie za granicą.

https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/nfz-blizej-pacjenta/8719-kontakt-z-oddzialem

Przypomnienie - kontakt korespondencyjny do ŁOW NFZ

Adres Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

adres do korespondencji:

·  ul. Dr. Stefana Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź

·  adres skrytki ePUAP: /g2s1or6i3h/SkrytkaESP

 
2.  Kontakt z przychodniami POZ, realizującymi teleporady

Dzięki teleporadzie medycznej możesz otrzymać:

·  zalecenia

·  e-zwolnienie

·  e-receptę

·  sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, jeśli będzie taka konieczność.

https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/nfz-blizej-pacjenta/8711-teleporady-dotyczace-koronawirusa-w-przychodniach

Lista placówek POZ w Łódzkiem:

Obowiązująca na dzień 18.03.2020 r.

https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/aktualnosci/aktualnosci_centrali/koronawirus/wykazy_poz/teleporady_-_wojewodztwo_lodzkie_17.03.pdf

3. Kontakt z przychodniami AOS, realizującymi teleporady

Lekarze specjaliści, obok POZ, mogą udzielać teleporad. Z wizyt na odległość będą korzystać m.in. pacjenci poradni onkologicznej, kardiologicznej czy neurologicznej, już pozostający pod stałą opieką specjalistów i wymagający okresowej kontroli. Dzięki telewizycie ograniczamy ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa, zapewniając większe bezpieczeństwo pacjentom i personelowi medycznemu.

https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/nfz-blizej-pacjenta/8716-teleporady-w-ambulatoryjnej-opiece-specjalistycznej

4. Leczenie uzdrowiskowe - Uzdrowiska czasowo zaprzestają działalności

Od dnia 14 marca 2020 r. do odwołania, uzdrowiska zawieszają czasowo swoją działalność.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ prosi o pozostanie w domach. Państwa skierowanie na leczenie uzdrowiskowe pozostaje w aktualnej kolejce oczekujących i będzie mogło być zrealizowane w późniejszym terminie.

https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/aktualnosci/8734-uzdrowiska-czasowo-zaprzestaja-dzialalnosci

5. Potwierdzanie zleceń na wyroby medyczne

Możliwe jest wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne w ramach teleporady.

https://www.nfz-lodz.pl/dla-swiadczeniodawcy/dlaswiadczeniodawcow/8737-komunikat-dotyczacy-wystawiania-potwierdzania-i-realizacji-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne-w-zwiazku-z-zapobieganiem-prz6eciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19

. Teleporady w opiece psychiatrycznej, leczeniu uzależnień i programie pilotażowym w centrach zdrowia psychicznego

Możliwość wykonywania świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach ambulatoryjnym w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz program pilotażowy w centrach zdrowia psychicznego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych.

https://www.nfz-lodz.pl/dla-swiadczeniodawcy/dlaswiadczeniodawcow/8740-teleporady-w-opiece-psychiatrycznej-leczeniu-uzaleznien-i-programie-pilotazowym-w-centrach-zdrowia-psychicznego

7. Teleporady w opiece długoterminowej

Możliwość wykonywania porad lekarza i psychologa, oraz wizyt pielęgniarki, realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, oraz opieka paliatywna i hospicyjna, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Dopuszcza się realizację porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, o ile czasowe zaniechanie świadczeń wykonywanych osobiście w domu pacjenta nie zagraża pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

Ze względu na bezpieczeństwo epidemiologiczne, Centrala NFZ rekomenduje zawieszenie wizyt domowych udzielanych w ramach poradni medycyny paliatywnej.

https://www.nfz-lodz.pl/dla-swiadczeniodawcy/dlaswiadczeniodawcow/8739-komunikat-dotyczacy-realizacji-i-rozliczania-swiadczen-w-rodzajach-swiadczenia-pielegnacyjne-i-opiekuncze-w-ramach-opieki-dlugoterminowej-oraz-opieka-paliatywna-i-hospicyjna-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid-19

8. Infolinia NFZ: Najczęściej zadawane pytania związane z koronawirusem

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/infolinia-nfz-najczesciej-zadawane-pytania-zwiazane-z-koronawirusem,387.html


Udostępnij:

Komentarze