Wyłącz preloader

Dofinansowanie na nowe Zgierskie Centrum Seniora

Nowe Zgierskie Centrum Seniora - mamy powody do radości!
Pod koniec czerwca nasze miasto podpisało umowę na dofinansowanie z Zarządem Województwa Łódzkiego. Zaczynamy realizację projektu "Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby 'Zgierskiego Centrum Seniora' przy ul. Narutowicza 29". Na terenie Miasta Tkaczy powstanie centrum aktywności i integracji naszej starszej młodzieży, zgierzan powyżej 60 roku życia. Dzięki adaptacji zabytkowego budynku możliwe będzie wzbogacenie oferty Zgierskiego Centrum Seniora. Już planowana jest realizacja codziennych zajęć stałych, organizacja sekcji zainteresowań, a także spotkań i wycieczek.
Koszt inwestycji wynosi 1 mln 869 194 tys. 63 zł, przy aktualnym poziomie dofinansowania w wysokości 74,36% kosztów kwalifikowanych (tj. 1 082 799,51 zł) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII. Infrastruktura dla usług społecznych, działanie VII.3. Infrastruktura opieki społecznej.
Źródło: Miasto Zgierz


Udostępnij:

Komentarze